Блог

22 04 2018 TurkeyУспехът или провалът на една система – от държавните институции до отделните фирми и лидерите зависи от познаването на възможностите на средата и на точното прогнозиране на ситуациите в краткосрочен и най-вече – в дългосрочен план.  

Днес, при вземането на практически всяко решение, се има в предвид някакъв вид прогноза, защото прогнозирането на тенденциите и необходимите действия вече съвсем не е „луксозен атрибут“ на управлението, а необходимост – ако лидерите и управлението искат да постигнат някакъв успех.

Така се стига до един от основните проблеми, пред които са изправени те – разбирането на средата и протичащите в нея процеси не е еквивалентно на създаването на „сбъдващи се“ прогнози. Практиката е доказала, че няма политически или бизнес лидер, който да може точно да предвиди развоя на събитията дори и за няколко месеца напред. Това, от което се нуждаят те е прогнозиране, което да бъде не само точно, но и да бъде полезно в по-широк социален контекст, т.е. да им даде възможност за взимане на решения по комплексни проблеми, които произтичат от повече от една област или сфера на дейност.

Това е и една от основните цели на ЦИОС - създаването на обосновано и точно дългосрочно максимално комплексно прогнозиране с висока степен на потвърждаване на прогнозите в реалния живот.

Една разработка на ЦИОС в тази насока е „Турция след референдума – ситуация, варианти за развитие и първи стъпки на президента Ердоган“, която беше публикувана преди една година (април 2017 г.). Тогава – с ограничен достъп, но сега - във връзка с изминалия значителен период от време, както и скорошните развития на обстановката в Република Турция - вече с отворен характер.

Къде сме „сбъркали“ и къде сме „познали“, можете сами да прецените – „Турция след референдума – ситуация, варианти за развитие и първи стъпки на президента Ердоган“.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още