Разработки
Ние предлагаме разработки в много сфери, но вие най-точно ще решите нужната за вас

Всяка разработка на ЦИОС – без значение от поръчителя, темата и конкретната форма – преминава през процес на безпристрастен преглед, за да осигурим максимална обективност на крайния продукт. Основните и водещите принципи за нашите разработки са КАЧЕСТВО и ОБЕКТИВНОСТ.

Ангел Найденов, директор на ЦИОС

В края на миналата година министерството на отбраната представи за обществено обсъждане проект на Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на РБ до 2032 година. Тя идва на мястото на вече изтеклата Програма 2020 и се предвижда въз основа на нея да се разработят и два Плана за развитие на ВС на Република България - 2021-2026 и 2027-2032!

Действията на Турция на международната арена в последно време предизвикват все по-засилваща се тревога. Често те се обясняват с вътрешнополитически, икономически и религиозни фактори, но взети поотделно те не дават ясна представа за цялостните измерения и особености на външната политика на сегашното турско държавно ръководство.

През последните години ЕС беше изправен пред много предизвикателства в сферата на сигурността и отбраната – конфликти, нелегалната миграция (миграционния натиск), тероризма, кибератаките, пандемията от COVID-19 и др. Никоя от страните от ЕС не може сама да се справи с тях и поради това, особена важност придоби интеграцията в сферата на отбраната - чрез изпълнението на поредица инициативи.

Бригаден генерал Валентин Цанков о.р.

Когото и да попитате в България коя е най-близката държава за нас, българите, ще получите еднозначен отговор – Македония. Разбира се, Македония вече е Северна Македония (от 12.02.2019 г.), макар че жителите на тази държава с по-малко от 30 години история трудно свикват с новото й име.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още