Разработки
Ние предлагаме разработки в много сфери, но вие най-точно ще решите нужната за вас

Всяка разработка на ЦИОС – без значение от поръчителя, темата и конкретната форма – преминава през процес на безпристрастен преглед, за да осигурим максимална обективност на крайния продукт. Основните и водещите принципи за нашите разработки са КАЧЕСТВО и ОБЕКТИВНОСТ.

Ако познаваш врага и познаваш себе си, не бива да се боиш какъв ще е изходът и от сто битки. Ако познаваш себе си, но не и врага, за всяка извоювана победа ще претърпяваш по едно поражение. А ако не познаваш нито врага, нито себе си, ще губиш всяка битка.

Сун Дзъ, „Изкуството на войната“          

ЗА ТАЗИ РАЗРАБОТКА

Настоящата разработка е предизвикана от приетите от Народното събрание промени в Закона за военното разузнаване, с които се създаде възможността, на длъжността директор на Служба военна информация (СВИ) да бъде назначаван цивилен служител. Нейната цел е да бъда направен кратък (и по-популярен) преглед на военното разузнаване и въз основа на него да бъде определено, какви ще бъдат последиците от очевидно търсената възможност цивилен служител да бъде назначен за директор на СВИ.

През последните няколко години, конфликтът между Косово и Сърбия продължава да генерира напрежение в региона на Западните Балкани. Стартиралият под егидата на Европейския съюз диалог, а и съпътстващите го други платформи – Берлинският процес и Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) не дават очакваните резултати - стабилизация и нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово.

Мариела Стоянова

Овладяването от Сирийските демократични сили (СДС) на последния контролиран от джихадисткото терористично обединение1 Ислямска държава (ИД) анклав в района на Багхуз в южната част на долината на река Ефрат на 23 март отбелязва приключването на процеса по унищожаване на контрола на ИД на територия в Сирия.

Мариела Стоянова

„Спасяването на давещите се – работа на самите давещи се“
„Дванадесетте стола“, И.Илф и Е.Петров

С ликвидирането на последните гнезда на съпротивата на джихадисткото терористично обединение Ислямска държава (ИД) на преден план излиза проблемът за това, какво да се прави със заловените и/или предали се джихадисти - включително и на страни в Европа.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още