БЮЛЕТИНИ

Obzor 2018Бюлетинът, Обзор 2018 на "Център за изследване на отбрната и сигурността" съдържа следните теми: 

- Отново за Европейска Армия

- За руско-украинския конфликт край водите на Крим

- Глобалният договор за безопасна, организирана и законна миграция и позицията на България

- Бъдещето на договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег

                                         - Миграцията през 2018 г. – проблемите остават и дори се задълбочават

                                         - Договорът от Аахен (22 януари 2019 година)

БЮЛЕТИН, ОБЗОР 2017

Bul June 2018Бюлетинът, Юни 2018 на "Център за изследване на отбрната и сигурността" съдържа следните теми: 

    - За развитието на политиката за отбрана

    - Къде води напрежението в гръцко - турските отношения

    - Западните Балкани и ЕС

 

БЮЛЕТИН, ЮНИ 2018 

Bul dec FRБюлетинът, Обзор 2017 на "Център за изследване на отбрната и сигурността" съдържа следните теми: 

    - Българската армия - още една година в сянката на старите проблеми

   - Сценарии за развитие на Общата политика за отбрана и сигурност на ЕС, предложени от ЕК - позицията на България

   - Постоянно структурирано сътрудничество в отбраната - PESCO

   - Миграцията в Европа: Голямото разминаване между политици и граждани

   - Тероризмът: Продължаващо зло с нови измерения

                                            - Сложното и неясно бъдеще на Македония

                                            - Ще съумеем ли да помогнем на българското малцинство в Албания след официалното му признаване

                                       БЮЛЕТИН, ОБЗОР 2017

BUL gen FRБюлетинът ноември, 2017 на "Център за изследване на отбрната и сигурността" съдържа следните теми: 

    - Сценарии за развитие на Общата политика за отбрана и сигурност на ЕС, предложени от ЕК – позицията на
      България

   - Разместване на пластовете в Близкия Изток: Смяната на властта в Саудитска Арабия започна

БЮЛЕТИН, НОЕМВРИ 2017