Блог

1. Докладът е сериозен информационно - аналитичен материал. Приведени са много цифри. Направени са оценки и изводи.

2. Подходът към националната сигурност е повече от многоаспектен, той е всеобхватен. Това по скоро е методологичен недостатък отколкото позитив.

Докладът се опитва да обхване всичко ставащо в страната. На практика целият обществен живот става елемент на НС. Този стремеж не е нов. Това е било характерно за работата на службите за сигурност до 1989 г. И е особено опасно. Проблеми и рискове има и в образованието, и в здравеопазването, и навсякъде. Принципният въпрос е обаче кога те стават рискове за националната сигурност. Този въпрос очевидно за сега не е решен. От тук – прекомерна и ненужна намеса на специалните служби (визирам ДАНС) в сфери и процеси , които не се нуждаят от такава намеса.

3. От доклада определено личи, че водещи при неговата подготовка са били експертите от ДАНС. Това обстоятелство се отразило именно по посока на този всеобхватен подход.

4. Докладът анализира различни сфери без този анализ да е професионален и задълбочен от методическа гледна точка. В крайна сметка се пораждат съмнения за качеството на анализа и на изводите.

5. В доклада на много места се показва явно политическо отношение и пристрастие като се дават оценки в тази насока.

Например още на стр. 4. се казва:

„На изборите през март 2017 г. българският избирател потвърди правилността на изпълнението от страна на Министерския съвет на неговите задължения, произтичащи от чл. 105 от Конституцията на Република България”

Според нас това е груба политизация на процеси с общонационално значение.

Този подход на места направо пречи за правилна оценка и ориентация в процесите през 2017 г. - До ББ било лошо. След като той стана премиер - всичко върви по-добре.

6. Направени са много оценки и изводи отнасящи си до рисковете заплахите за НС в различните сфери. Няма обаче анализ и системно разглеждане като система, като комплекс от изводи. Тава говори, че материалът е сбор от парчета без да се откроят общите системни категории.

7. Направени са много сериозни и значими оценки за някои рискове и заплахи без да се привеждат доказателства за това. А тези оценки би следвало да породят важни действия . Става въпрос за заплахи за суверенитета ни, за войната и мира. Ако не се дадат доказателства ще възникват съмнения за политически спекулации и за компетентността на правителството.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още