FAQs

„Съдете за човек по-скоро по въпросите му, а не по отговорите му“ - Волтер


Тук можете да намерите допълнителна информация свързана с разработките и дейността на ЦИОС, както и такава, отнасяща се до административният начин на организация и функциониране на Центъра. Ако по-долу не сте намерили отговор на въпроса, който имате или имате нужда от допълнителна информация – не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с насВъпроси свързани с разработките

Разработките/продуктите на ЦИОС се извършват/създават по инициатива на ръководството на ЦИОС и/или неговите екипи; по договаряне с други организации (съвместни разработки); и по поръчка от физически и/или юридически лица след сключване на договор в съответствие с българските закони и нормативни актове. Всички разработки/продукти на ЦИОС се извършват/създават в пълно съответствие с българските закони и нормативни актове. В зависимост от възможностите на използването им, материалите на ЦИОС са три типа – общодостъпни и свободни за ползване, материали с ограничен достъп и такива, които се използват в зависимост от договореностите с техния поръчител.

Всяко физическо или юридическо лице на което не са наложени специални или изрични ограничения, може да поръча конкретна разработка от нас.

Да, възможно е.

Влезте във връзка с нас и ние ще ви отговорим във възможно най-кратък срок. Поръчките се правят чрез пряко договаряне с вас или юридически упълномощени ваши представители, като за всяка поръчка/разработка се сключва официален договор.

Естествено, желанието на ЦИОС е, всеки договор за разработка/продукт да бъде изпълнен в максимално кратките възможни срокове. Продължителността на изпълнението зависи от много фактори, основни сред които са естеството на исканата разработка/продукт, обемът на работата, необходимите ресурси (хора, техника, информация, финансово осигуряване и др.). Всичко това се има в предвид при сключване на съответния договор за възлагане на поръчката.

Посочените на страницата сфери са основни, но не и единствени. Възможно е да бъде направено изследване или анализ в сфери, които не са изрично упоменати на страницата. Ако имате интерес към тема/въпрос, които не са изрично упоменати – влезте във връзка с нас и ние ще ви отговорим, дали имаме възможност да ги направим.

Всяко физическо или юридическо лице на което не са наложени специални или изрични ограничения, може да поръча конкретна разработка от нас. В случаите, когато този поръчител е друга НПО: при частични анализи или изследвания направени от нас, организацията има възможност да изкупи (частично или изцяло) авторските права; при цялостни изследвания или анализи условията около авторските права се уреждат в предварителния договор.

Основната цел на ЦИОС е да работи в полза и подкрепа на максимално широк кръг хора, т.е. отговорът е „ДА!“. В първоначалният етап на работата, вие сте поръчител на разработката, но когато тя е направена, вие сте неин СОБСТВЕНИК. Като такъв, решението кой може да я ползва е изцяло ваше. Ако решите, че искате тя да бъде включена в нашите разработки със свободен достъп, за нас би било удоволствие да го направим.

Когато вие влизате в контакт с нас, вие ставате и оставате „нашият поръчител“. Ако финансирането на конкретна разработка се осъществява от трета страна, то начините на опериране с тази разработка от страна на финансиращото лице или организация би следвало да бъдат уредени между вас и него/нея. При изрично желание от ваша страна, част от тези отношения могат да бъдат включени в предварителният договор с нас, но с изричното съгласие и участие на представител на тази трета страна.

Всеки наш анализ, изследване или друг вид разработка се правят САМО и ИЗРИЧНО за конкретен поръчител. Възможно е, „поръчителят“ да не е само един юридически и/или физически субект. Но в тези случаи, всички те са част от предварително подписаният договор с нас – обединени като „поръчител“. Дали те, ще бъдат представлявани от едно лице/една организация в хода на работата зависи от вътрешната договореност между вас, за която ние трябва да бъдем уведомени и стандартната практика, за която е описване в предварителния договор.

Това е възможно – стига да е изключително упоменато в предварително подписания договор за възлагане на разработката. Изключение от това правило са случаите, когато упоменаването на поръчителя и/или заплатилият разработката е задължително по силата на българските и/или международните (в страната, от която е поръчителят/заплатилият разработката) закони.

Ние ще сме изключително ГОРДИ доволни, ако нашата дейност е предизвикала у вас желание да бъдете наш спонсор. Спонсорирането на ЦИОС без възлагането на поръчка е възможно и става в съответствие с българските закони.


Административни въпроси

Административният център на ЦИОС е разположен в София, България.

ЦИОС поддържа отворени много комуникационни канали. Ако за първи път влизате във връзка с нас и нямате възможност за пряк контакт, можете да използвате телефона на нашия офис. Ако по някаква причина предпочитате контактът да не е по телефона, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на страницата. или директно да ни изпратите съобщение на електронната поща.

Ако сте сигурен, че това от което се нуждаете е включено в програмите най-добре би било да влезете във връзка с нас чрез адреса даден към самата програма. Ако предпочитате контакт по телефона, най-бързата обратна връзка, която бихме могли да осъществим е ако при обаждането оставите телефон за обратна връзка и изрично упоменете програмата (тематиката), към която имате интерес.

Предметът на нашата дейност – анализи и изследвания – е не само изследователски, но и творчески процес. Екипите, работещи по проекти нямат фиксирано работно време в класическия смисъл на думата. Единственото звено на Центъра с работно време е административният център, т.е. при първичен телефонен контакт най-добре би било той да бъде в часовия диапазон 10ч. - 16ч. (българско време).

Това е първият ваш контакт с Центъра осъществен чрез телефонният номер на административният център.

Въпреки, че при всяка комуникация има контакт, който е „първичен“, ние умишлено не сме обособили „първичен контакт“ при он-лайн връзка, тъй като обикновено, първото обратно съобщение от наша страна при такава форма на контакт е в рамките на няколко часа или ден. Това съобщение е по-скоро „уведомление“, че сме получили вашето, че знаем вашите данни за контакт и интересът, който проявявате към нашата дейност. То обикновено е следвано от второ съобщение – дори и в случаите, когато няма второ от ваша страна – което, вече е свързано с конкретиката на проявения от вас интерес и (в повече случаи) съдържа координатите за контакт с администратора (или експерт) на програмата, в чийто обхват е тематиката на проявеният от вас интерес.

Заплащането за дейността на ЦИОС по ваша поръчка става в съответствие с българските закони, като конкретните подробности се регламентират в договора за поръчката.

Ако просто сте направили запитване по тематика, просто можете да ни уведомите, че към момента „не представлява интерес за вас“. Ако работата по ваша поръчка е стартирала, то условията на отказ са упоменати в договора за възлагане на поръчката.

За нас би било привилегия, ако потърсите експертизата на ЦИОС за ваше събитие или участие в медийна продукция. Участието на наши експерти по никакъв начин не е свързано с предишни контакти с нас или възлагане на разработки.

В специфичните сфери, където е насочено основното внимание на ЦИОС ние предлагаме не само разработки на конкретни продукти, но и консултации и партньорства. ДА, ние бихме могли да организираме такова събитие.

По всички въпроси, които имате можете да ни попитате по телефона или контактната форма на страницата.

Имате въпроси или запитвания към нас?
Тел. + 359 888 359 146