За нас

Кои сме ние

Група професионалисти, обединени от желанието да казват истината на тези, които искат да я чуят, в рамките на една неправителствена и непартийна организация като ЦИОС. Използвайки своите знания, експертиза и опит, чрез изследвания и анализи да допринесат и подпомогнат постигането на един по-безконфликтен и мирен свят, където всеки човек да може се чувства сигурен и у дома си.

Изкушаваме се да мислим, че изследванията, разработките и анализите на ЦИОС биха имали отражение не само в България, но и извън нея – сигурност, отбрана, конкурентоспособност, тероризъм. Основната част от нашата работа е в полза на обществени или частни поръчители (донори) и клиенти.
 

 

Пътят пред нас


Целта, която си поставя ЦИОС е колкото проста, толкова и комплексна: Създаване на продукт, който да помага при взимането на решения с безпристрастни и обективни оценки на базата на най-добрата налична информация.
Проблемите на „политиката“, все повече се прехвърлят в сферата на бизнеса и ежедневния живот на всяко семейство, на отделните хора – тероризъм, миграция, отбрана – специализирани сфери, където една качествена и обективна оценка и/или прогноза може да е в полза на много и различни групи.
Може би ви звучи познато?! Вероятно, но тук е мястото, където да уточним, че „Дяволът е в детайлите“. ЦИОС насочва вниманието си от една „тясна специализирана сфера“ към взаимосвързани, припокриващи се и взаимно зависими направления с много широк обхват.

ПРЕДИШНИ РАЗРАБОТКИКак функционира ЦИОС

Екипът/екипите, работещи по проекти на ЦИОС не са статични. Те се формират след внимателно обсъждане и обмисляне, за конкретните особености и нужди на специфичен проект, което позволява и обхващането на много, различни перспективи.

Обективността като гаранция за качество

Колко често чувате: „Ти защо не ми каза?!“. Нашите разработки, макар и трудни, поставят обективността на първо място – без значение от това кой ги финансира или спонсорира – нашия стремеж е работата ни да е свободна от комерсиални, политически, идеологически влияния.
 


"Център за изследване на отбраната и сигурността" е регистриран в Република Бългаария по ЗЮЛНЦ. Всеки, който има желание да подпомогне нашата дейност може да го направи по удобен за него/нея начин като използва:

БУЛСТАТ: 177161138

Банкова сметка: BG39UNCR70001522; IBAN 930893; BIC: UNCRBGSF; Титуляр: ЦИОС
Имате въпроси или запитвания към нас?
Тел. + 359 888 359 146

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още