Разработки
Ние предлагаме разработки в много сфери, но вие най-точно ще решите нужната за вас

Всяка разработка на ЦИОС – без значение от поръчителя, темата и конкретната форма – преминава през процес на безпристрастен преглед, за да осигурим максимална обективност на крайния продукт. Основните и водещите принципи за нашите разработки са КАЧЕСТВО и ОБЕКТИВНОСТ.

Димитър Попов

Президент на СИОР 2014-2016 г.

(анотация)

През 2004 г. Република България става член на НАТО. През 2007 г. Въоръжените сили на Република България преминават от наборна към кадрова армия. Пет години по-късно през 2012 г. Народното събрание на Република България приема Закона за резерва на Въоръжените сили.

Приемането на Закона за резерва на ВС на Република България несъмнено представлява стъпка в правилната посока за по-нататъшното им развитие. Приемането му отваря вратата за по-широкото участие на българските граждани в отбранителната система на страната, както и дава законова възможност на Министерството на отбраната и неговите структури по-гъвкаво да използват гражданската експертиза на резервистите.

Само пет години след приемането му Законът за резерва на ВС на Република България вече не е в крак с новите предизвикателства в международен и вътрешен план.
Изглеждайки добре обмислен на пръв поглед , Законът показа редица слабости и на практика не можа да проработи. Тринадесет години след влизането й в НАТО България е на едно от последните места в Алианса по броя на ангажираните резервисти, а също така и по отношение на обучението и подготовката им.

Визията за допълнение на Закона за Резерва представлява опит за анализ на съществуващия Закон за резерва на ВС през погледа на резервистите, които заедно с работодателите играят важна роля в тристранното гражданско-военно партньорство заедно с МО.

Визията за закона за резерва на ВС представлява опит да бъдат посочени някои от слабостите на Закона за резерва на ВС и възможните начини те да бъдат преодолени на базата на натрупания през годините опит от резервистите от Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО ( СИОР ).

Практиката на най-напредналите в това отношение членове на Алианса показва, че създаването на съвременен и боеспособен резерв на ВС е възможно единствено при мобилизация на целия наличен национален потенциал и установяването на равноправно и взаимоизгодно гражданско-военно партньорство с участието на всички заинтересовани страни, а именно МО , резервистите и работодателите. Единствено по този начин биха могли да се създадат реални предпоставки за създаването на един съвременен работещ Закон за резерва на ВС на Република България.

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още