Начало
От думи към действия Основните разработки на ЦИОС са с подчертана практическа насоченост за приложна употреба.
Припокриващи се сфери Усилията на ЦИОС са насочени към разработки в припокриващи, както и във взаимносвързани сфери.
Гъвкави екипи Екипите, работещи по конкретен проект, се формират конкретно за нуждите на дадения проект.
Научете повече По-конкретна информация по програмите и дейностите ни може да бъде намерена в специализираните раздели.
events
виж

СЪБИТИЯ

Предстоящи събития на или с участието на ЦИОС.

Център за изследвания на отбраната и сигурността

Разберете повече за нас
ЦИОС изготвя анализи за рисковете, заплахите и състоянието на сигурността на страната, политиките за нейното осигуряване, способностите на въоръжените сили и прогнозни оценки за развитието на средата за сигурност.

Анализират се вътрешната сигурност и общественият ред и защитата на границите. Продуктите на ЦИОС се представят на държавни институции, структури на управление и медии, организират се обществени прояви, включително с международно участие.

ЦИОС си взаимодейства с държавни институции по въпроси, свързани с военната професия, модернизацията и превъоръжаването на армията, с патриотичното възпитание и началната военна подготовка.

ЦИОС осъществява контакти, партньорство и представителство на НПО и компании с дейности, сходни с неговите или реализиращи проекти по модернизация и превъоръжаване.

Проучете нашите предложения

Ние предлагаме разработки в много сфери, но вие най-точно ще решите нужната за вас
Въпреки че първичният (основният) акцент в нашата работа е върху проблемите и предизвикателствата пред националната сигурност, немалка част от разработките ни са насочени и в направления, оказващи пряк и непосредствен ефект върху нея. Условно, анализите и изследванията на ЦИОС могат да бъдат разделени в четири основни програми, съдържащи и специфични проблеми и въпроси за тях – като основно направление.

Национална сигурност

ОТБРАНА
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ
СПЕЦИАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Международни отношения

МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНФЛИКТИ
ПРЕГОВОРИ

Конкурентен анализ

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ
PEST АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
ПРОДУКТИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
ОТДЕЛНИ РАЗРАБОТКИ

Тероризъм

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ
АНТИТЕРОРИЗЪМ
КОНТРАТЕРОРИЗЪМ
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още