Разработки
Ние предлагаме разработки в много сфери, но вие най-точно ще решите нужната за вас

Всяка разработка на ЦИОС – без значение от поръчителя, темата и конкретната форма – преминава през процес на безпристрастен преглед, за да осигурим максимална обективност на крайния продукт. Основните и водещите принципи за нашите разработки са КАЧЕСТВО и ОБЕКТИВНОСТ.

Мариела Стоянова

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВРЪЩАЩИТЕ СЕ ОТ ДЖИХАД И БОРБАТА СРЕЩУ ДЖИХАДИСТКИЯ ТЕРОРИЗЪМ

Разработката се фокусира върху някои от проблемите, свързани със завръщащите се в демократичните страни в Европа и Америка участници в джихада и членовете на техните семейства – основно от Сирия и Ирак, но и от други страни в Азия и Африка (Афганистан, Сомалия, Нигерия, Чад и др.). Анализиран е голям по обем фактически материал, включително медийни публикации, интервюта, изследвания и официални документи на национално и международно ниво.

Целта й е да бъдат обобщени и систематизирани проблеми, които „завръщането“ поражда, причините за тях, както и да бъдат направени някои изводи (препоръки) за политиката България.

Основни изводи

• Няма точна и достоверна информация за броя на джихадистите, които могат по един или друг начин да се „завърнат“ в Европа и Америка.
• По-голямата част от завръщащите се представляват или могат да представляват риск/заплаха за националната и общата сигурност на страните от ЕС.
• Проблемите, свързани със завръщащите се от джихад лица - особено за страните в Европа - са много, като всички те са взаимно обвързани/допълващи и взаимно усилващи се. Няма общоприето разбиране за тероризъм, джихад и джихадистки тероризъм. Определенията на НАТО и ЕС показват съществени (концептуални) различия, респективно с много негативни правни, политически и морални/етични последствия.
• Приемането на едно общо за ЕС (и идентично с това на НАТО) определение за тероризъм би било от полза за сигурността на страните-членки на Съюза и ще придаде нов и съществен тласък в борбата с тероризма на ЕС.
• Ограничаването/прекратяването или липсата на сътрудничество в борбата с тероризма с определени страни по различни политически причини се отразява негативно на нейната ефективност.
• Борбата с тероризма може да бъде успешна само и единствено, ако правоналагащите усилия и оперативните действия на силите за сигурност са съпътствани и допълвани от борба с пораждащата тероризъм идеология.
• Практически (почти) всички завръщащи се от джихад активно или косвено са участвали в дейността на джихадистки терористични организации или са ги подпомагали.
• Под формата на бежанци и/или мигранти в Европа и Америка могат да пристигнат завърнали се от джихад граждани на трети страни (извън ЕС и/или НАТО).
• Ролята и мястото на жените и децата в джихадистките терористични организации е омаловажавана и подценявана.
• Децата от семействата на джихадисти са жертви, но в същото време - голяма част крайно радикализирани.
• Завръщането на джихадистите и техните семейства в демократичните страни е свързано и с цяла група чисто правни проблеми, водещи включително до невъзможност за тяхното съдебно преследване.
• Съществуващите системи за превенция, дерадикализация и контрол на завръщащите се от джихад и техните семейства и включването им в демократичните общества, като цяло са неефективни.

Съдържание:

Реалностите

Колко могат да се завърнат

Проблемите

Що е то тероризъм?

Проблемът с идеологията или джихадистите терористи ли са?

Кои са завръщащите се от джихад?

Ролята на жените и децата в Ислямска държава

Ал Хол и „матриархалният Халифат“

Децата на Ислямска държава – и жертви, и жестоки джихадисти

Завръщането на активните участници в дейността на джихадистките организации

„Изгубени“ в хаоса на международните правни норми и проблеми

Рехабилитация, дерадикализация и контрол – мисията (почти) невъзможна

Изводи за позицията на България

 Джихадизъм без граници - цялата разработка (PDF).

На същата тема:

Проблемът със заловените джихадисти – пет варианта на реакция, но печеливш няма

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още