Блог

Ако познаваш врага и познаваш себе си, не бива да се боиш какъв ще е изходът и от сто битки. Ако познаваш себе си, но не и врага, за всяка извоювана победа ще претърпяваш по едно поражение. А ако не познаваш нито врага, нито себе си, ще губиш всяка битка.

Сун Дзъ, „Изкуството на войната“           

ЗА ТАЗИ РАЗРАБОТКА

Настоящата разработка е предизвикана от приетите от Народното събрание промени в Закона за военното разузнаване, с които се създаде възможността, на длъжността директор на Служба военна информация (СВИ) да бъде назначаван цивилен служител. Нейната цел е да бъда направен кратък (и по-популярен) преглед на военното разузнаване и въз основа на него да бъде определено, какви ще бъдат последиците от очевидно търсената възможност цивилен служител да бъде назначен за директор на СВИ.

В разработката умишлено не е правен широк анализ на съществуващата нормативна (законова и подзаконова) база, касаеща въоръжените сили и военното разузнаване. За съжаление, тя е изключително променлива. Шеговито, но и горчиво, определение гласи, че закон е нещо, което се приема от Народното събрание с цел да започне работата по измененията в него. Например, влезлият в сила на 12 май 2009 г. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България до края на следващата 2010-та година е променян 8 пъти. Поради това, разработката отразява по-скоро общи положения по военното разузнаване и ролята и мястото на СВИ и нейния директор в него.

Към пълния текст на разработката „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“ ИЛИ СУН ДЗЪ „НАОПАКИ“ 

 

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още