Блог

10 05 2020 Mil Expenditures1В края на месец април базираният в Стокхолм Международен институт за изследване на мира публикува поредният годишен доклад за военните разходи в света за 2019г. Те бележат ръст от 3.6% спрямо 2018, което е най-голямото годишно увеличение от 2010 г. и достигат $1.917 млрд. Тази сума представлява 2.2% от глобалния БВП и “носи“ по $249 на човек.

  

62% от общите разходи се падат на 5 държави - САЩ; Китай; Индия; Русия и Саудитска Арабия, като за първи път в челната тройка са две държави от Азия.

САЩ отбелязват ръст от 5.3% и разходите са в размер на $732 млрд. или 38% от общите разходи, като увеличението се обяснява с възроденото военно съперничество в света.

Китай има ръст от 5.1% и разходи в размер на $261 млрд.

Индия - ръст от 6.8% и разходи - $71.1 като увеличението се обяснява с напрежението с Пакистан и Китай.

Китай и Индия заедно с Япония ( $47.6 млрд.) и Южна Корея ( $43.9 млрд.) са страните с най-големи военни разходи в Азия и Океания, а военните разходи в региона се увеличават всяка година след 1989 година.

Русия - ръст 4.5% и разходи в размер на $65.1млрд. Разходите представляват 3.9 % от БВП на страната и Русия е сред страните с най-висок процент от БВП на военните разходи в Европа.

Саудитска Арабия - намаление с 16% и разходи - $61.9 млрд.

Германия води с най-високия процент на нарастване на военните разходи в Европа – ръст от 10% до $49.3 като това е и най-голямото годишно увеличение сред топ 15 на държавите по обем на военните разходи. В същото време разходите на Франция ($50.1 млрд.) и Великобритания ($48.7млрд.) остават относително стабилни до нива от предишната година.

Общите разходи на страните - членки на НАТО за 2019 г. са в размер на $1.035млрд. или 54% от глобалните разходи като се отбелязва увеличението на разходите в България със 127% ( обяснява се плащането за новите бойни самолети) и в Румъния със 17%.

Общо за Европа, по региони увеличението е: Централна Европа (вкл. България) - с 14%; Източна Европа - с 4.9%; Западна Европа - с 3.9%.

За страните в Африка се посочва ръст от 1.5% и разходи общо - $41.2млрд.

В Южна Америка не се отбелязва особена промяна и разходите са в размер на $52.8млрд. като 51% от тях се падат на Бразилия ($27 млрд.).

На първите 15 държави по ниво на военните разходи се падат 81% от военните разходи в света„ а на останалите държави - 19%.

Ангел Найденов, Директор на ЦИОС

Абонирайте се за свободни разработки, нови и още