Събития
Участие ЦИОС участва със свои експерти и представители в различни национални и международни форуми.
Организиране ЦИОС организира самостоятелно или с партньори различен формат обществени и експертни форуми.
Подготовка Въпреки, че не участва пряко, част от дейността на ЦИОС включва подготовка на лектори в сферите на нашата експертиза.
Материали ЦИОС подготвя тематични материали по широк кръг въпроси, включително и за външни за Центъра представители.
Тук ще намерите информация за събития, организирани от ЦИОС - самостоятелно или съвместно с други организации

Дискусия: „Заедно в сигурността. Ролята на България в общата европейска отбрана“

16 Октомври 2017 г.

CIOS 05 10 2017На 1 март 2017 г. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер представи Бяла книга за бъдещето на Европа. След нея бяха публикувани поредица от документи за размисъл.

Растящата нестабилност в съседните на Европа региони и в света, както и новите заплахи, произтичащи от икономически, екологични и технологични фактори, дават на сигурността и отбраната по-важна роля в бъдещето на европейския проект. Документът за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана очертава предизвикателствата и посочва три възможни сценария.

На 5 юни 2017 г. се проведе дискусията „ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ“, с която важният обществен разговор за бъдещето на ЕС стартира и в България. Събитието постигна целта си – 10 години след пълноправното членство – проевропейски сили и личности у нас да потърсят консенсус по приоритетите, които България да отстоява като председател на най-престижния Съюз в света.

Следващият важен етап в обществения разговор е сигурността и ролята на страната ни в този дебат.

На 16 октомври 2017 г. в Централния военен клуб в София се проведе инициираната от президента на ПЕС Сергей Станишев и организирана от Академията за леви европейски политики, Атлантическия клуб в България, Института за дясна политика, ПанЕвропа България, Сдружението „Българска отбранителна индустрия“, Фондация „Фридрих Еберт“ – бюро България, Софийския форум за сигурност, Центъра за изследване на отбраната и сигурността и Центъра за изследване на политиките в отбраната

Дискусия „Заедно в сигурността. Ролята на България в общата европейска отбрана“,

В нея взеха участие президентът на Република България, министър-председателят, заместник министър-председателят и министър на отбраната, политици от различни политически сили, политолози, анализатори, журналисти, представители на гражданското общество и на научните среди.

Видеозапис на проведената дискусия

CIOS 05 10 2017 2